in ,

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Büyük önder Atatürk’ün 1928 yılında Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul buyurdukları tarih olan 24 Kasım; 1981 yılından itibaren her yıl öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler günü, hepimize kutlu olsun. Bu günde; öğretmenlerimizin, birlik ve beraberliklerini sürekli kılmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı, yardımseverlik, fedakârlık vb. bağları kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumumuzdaki değerini korumak ve yüceltmek, mesleğe yeni giren öğretmenlere mesleklerinin yüceliğini benimsetmek ve böylece öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ün; 

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır”.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenlerden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır.” sözleri öğretmenlik mesleğine verdiği değer ve önemi göstermektedir.

Millî eğitimin daha verimli ve ileri bir seviyeye ulaştırılması, çeşitlendirilerek geliştirilmesi, verimliliğinin ve kalitesinin yükseltilmesinin kaçınılmaz tek çaresi, öğretmenlik mesleğinin toplumda layık olduğu yere ve değere kavuşturulmasıdır.

Bu amaçla, öğretmenlerin toplum içindeki statüsünün geliştirilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, 3600 ek göstergenin biran önce hayata geçirilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanununun çıkarılması, teknolojik gelişmelere paralel olarak öğretmenlerin geliştirilmesi gibi çalışmaların biran önce sonuçlandırılması büyük önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerimizle, ebediyete intikal eden ve görev uğrunda şehit düşen öğretmenlerimize Allah’tan rahmet; mesleğe yıllarını vererek emekli olmuş öğretmenlere sağlıklı günler, görevlerini büyük fedakârlıkla sürdürenlere sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

 Öğretmenler Günü’nün eğitim camiasına kutlu olmasını diliyoruz.

                                                                                              METESEN

DANIŞTAY’A DAVA AÇTIK

6. Dönem İçin İmzalanan Toplu Sözleşmenin 23. Maddesi İle Getirilen Yüzde 1′ lik Barajın Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İçin Danıştay’ a Dava Açtık.