in ,

DANIŞTAY’A DAVA AÇTIK

6. Dönem İçin İmzalanan Toplu Sözleşmenin 23. Maddesi İle Getirilen Yüzde 1′ lik Barajın Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İçin Danıştay’ a Dava Açtık.

6. Dönem İçin İmzalanan Toplu Sözleşmenin 23. Maddesi İle getirilen yüzde 1′ lik barajın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtık.

Söz konusu 23. Madde ile getirilen yüzde 1′ lik baraj uygulamasının 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanunu, T.C. Anayasası ve İLO ilkelerine aykırı olduğundan sendikamızca öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali için Danıştay’ a dava açılmıştır.

METESEN

2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞINDAN TALEPLERİMİZİN DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA