in ,

METESEN’E DAVET

Mesleki ve teknik eğitimin bilgili, becerili ve verimli çalışma alışkanlıklarına sahip insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda mesleki ve teknik eğitimde toplumdaki olumsuz algı, sektör desteğinin azalması gibi nedenlerle çeşitli sorunlar yaşanmış ve cazibesi giderek azalmıştır. Ülke kalkınmasının temel araçlarından birisi olan mesleki ve teknik eğitime gereken önem ve desteğin verilmesi oldukça önem taşımaktadır.

2020 yılında Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid 19 salgınında tamamen millî seferberlik ruhu ve gönüllülük esasına göre maske, tıbbi amaçlı tulum, dezenfektan, koruyucu siperlik, N95 makinesi vb. üretimi gerçekleştirerek virüse karşı mücadelede aktif görev almış, zor günlerde önemini ve kara gün dostu olduğunu bir kez daha göstermiştir.  Buralarda görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve diğer personelin üstün gayreti, çalışmaları takdire şayan olmuştur.

Bugün mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, farkındalığın artırılması, güçlendirilmesi,  sektörün talepleri doğrultusunda daha iyiye ulaşması için bir dizi çalışmanın yapılması da gerekmektedir.  Bu çalışmalara destek veren kurumlardan birisi de METESEN’dir.

METESEN, mesleki ve teknik eğitim çalışanlarına destek vermek, kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu hususta gerekli çalışmalar yapmak üzere 2012 yılında kurulmuştur.

METESEN ülkemizin ilk ve tek mesleki eğitim sendikasıdır.

METESEN, yıllarını eğitime vermiş öğretmen, yönetici, uzman ve akademisyenlerden oluşmuş güçlü bir üye profiline sahip olmakla birlikte mesleki eğitimin hafızasını da taşıyan bir çizgiye sahiptir.

Bu kurumlarda görev yapanlarla birlikte mesleki eğitimin geliştirilmesi, farkındalığının artırılması, özlük haklarının gündeme getirilmesi gibi çalışmaların tek çatı altında yapılmasını da gerekli kılmaktadır.  Bu nedenle daha güçlü bir mesleki ve teknik eğitim için bu kurumlarda görev yapan bütün arkadaşlarımızı METESEN çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.

SENDİKAMIZA KATILIMLAR DEVAM EDİYOR