in

ÇÖZÜM MESLEK LİSELERİNİ KAPATMAK MI OLMALI?

       Mesleki ve teknik eğitim Cumhuriyetimizin ilk günlerinden itibaren eğitim sistemimizin önemli konularından biri olmuştur.

Günümüzde ülkelerin ekonomik kalkınmaları büyük ölçüde mesleki ve teknik eğitimde yetiştirilmiş insan gücüne bağlıdır. Mesleki teknik eğitim yalnızca bir uzmanlık alanı değildir, aynı zamanda üretim-birey-toplum ve ekonomi dengesi içinde ele alınması gereken bütünlüklü bir konudur.
      İŞİMİZ GÜCÜMÜZ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM olmalı diyoruz.
      MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN GELECEĞİ, ÜLKEMİZİN GELECEĞİ diyoruz.
Çünkü bir toplum mesleki ve teknik eğitimi işi hâline getirirse, bu toplum üretip büyüyeceği için bir süre sonra gücünü de mesleki ve teknik eğitimden alır. Bilimsel, etkin, kaliteli, kalkınmaya dönük, iş gücü piyasasının beklentilerini de karşılayan, ilgiyi ve yeteneği merkeze alan, sektörlerin beklentilerine cevap veren, sanatsız da zanaatsız da olmayacağını ortaya koyan bir mesleki ve teknik eğitim amacımız.

Mesleki ve teknik eğitim; iş ve meslek eğitimi, üretim eğitimi olmalıdır. Üreten toplumun lokomotifi olmalıdır. Endüstri 4.0’nın alt yapısını oluşturmalıdır. Marka olmalıdır. Ülkenin geleceğini yapılandıran bir konum içinde olmalıdır diyoruz.

Kaliteli, tercih edilen, üretken, uluslararası seviyede kabul gören, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine liderlik yapabilecek,  ahilik kültürü içerisinde iş gücü yetiştiren bir mesleki ve teknik eğitim hedefimizdir.
Mesleki ve teknik eğitimimizi toplumda saygın bir yere getirmek amacını taşımamız gerekiyor diyoruz.
      ANCAK;
Bu kadar önem taşıyan bu eğitimimiz yine göz ardı ediliyor.
      Meslek liselerimiz sınavsız öğrenci alan Anadolu liselerine dönüştürülüyor.
      İLGİLİLERE SORMAMIZ GEREKİYOR.
Neden Genel Liseler kapatıldı. Neden bütün Genel liseler Anadolu Liselerine çevrildi.
Hani Meslek Lisesi Memleket Meselesi idi.
Neden  LGS  sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjan sıkıntısını çözmek için  meslek liseleri kapatılıyor.

Kapatılan meslek liseleri kurulurken alınan atölye donatım malzemeleri için yapılan harcamalara yazık değil mi?  İş gücü kaynağı ne olacak, bunlara yazık değil mi? Ülkemiz bu kadar zengin mi ki Devletin kaynakları  çarçur ediliyor.

Neden kolay çözümlere gidiliyor.

Kalıcı çözümler neden üretilmiyor.

Her şeyin çözümü mesleki eğitimi yok etmek mi?

Kaynaklar neden etkili,  verimli ve planlı kullanılmıyor. Neden sık sık strateji ve plan değişiklikleri yapılıyor. Neden bu şekilde topluma şirin gözükmeye çalışılıyor.

    GELECEĞİMİZ İÇİN, ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM YOK SAYILMAMALI, AKSİNE GELİŞMİŞ ÜLKELERDE OLDUĞU GİBİ TEŞVİK EDİLMELİ, CAZİP HALE GETİRİLMELİ VE EKONOMİNİN İSTEDİĞİ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ BURALARDA YETİŞTİRİLMELİDİR.
    SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN,  SAYIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANIMIZIN bu konuda gerekli talimatları vererek bir yanlışın önüne geçmelerini içtenlikle bekliyoruz.

Saygılarımızla.

                                                                                                                                  METESEN

“ENDÜSTRİ 4.0 DOĞRU: MESLEKLERİN GELECEĞİ” PANELİMİZİ BÜYÜK BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİK

ANKARA TİCARET ODASI’NI (ATO) ZİYARET ETTİK