Mesleki ve Teknik Eğitim Sendikası (METESEN); ülkemizdeki meslek eğitim sisteminin iş hayatının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, okul-kurum-sektör işbirliği içerisinde, katılımcı bir anlayışla yapılması, sürekli geliştirilerek kalitesinin çağdaş standartlara yükseltilmesi, mezunların izlenmesi ve iş hayatına kazandırılması, üniversitelerde görev yapan akademisyenler ile meslek okullarda görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personelin özlük haklarının iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapılması ve yeni öneriler geliştirilmesi amacıyla 2012 yılında kurulmuş bir sendikadır.

METESEN, yıllarını eğitime vermiş öğretmen, yönetici, uzman ve akademisyenlerden oluşmuş güçlü bir üye profiline sahip olmakla birlikte mesleki eğitimin hafızasını da taşıyan bir çizgiye sahiptir.

Ülkemizin ilk ve tek mesleki ve teknik eğitim sendikasıdır.

METESEN, eğitimin spesifik bir alanı olan mesleki ve teknik eğitim alanında söz sahibi olmak isteyen, eğitimcilerin yanında, yapılan güzel işleri destekleyen, öneriler geliştiren, sektörle el ele, ülkemizin geleceğini şekillendirmede üzerine düşen göreve her an hazır, bu konuda varını yoğunu ortaya koyma iradesi gösteren bir sendika anlayışına sahiptir.