in ,

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ

Mesleki eğitim, kalkınmanın en önemli araçlarından biri olduğu gibi iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sağlayarak ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlamakta, genç işsizliğin azaltılmasında da çok önemli bir görev de üstlenmektedir.

Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde güçlenen mesleki eğitimin üretim kapasitesini ne kadar hızla harekete geçirebildiğini ve toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri nasıl üretebildiğini topluma gösterebilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde gelinen noktayı sürekli daha ileriye taşımak ve mesleki eğitimde iş piyasasıyla birlikte kaliteyi sürekli artırabilmek için çok sayıda önemli projeyi hayata geçirmeye devam etmektedir.

Hayata geçirilen projelerden biri de 81 ilde 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan “Mesleki Eğitim’de 1000 Okul Projesi” dir.

Belirli kriterlere göre seçilen 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde ortaöğretimde okullar arası başarı farkını azaltmak ve mesleki eğitimin kalitesini artırmak amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında bu okullara atölye, kütüphane ve spor alanları gibi çok sayıda altyapı desteği sağlanacak.

Bu okullarda okuyan öğrencilere, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerde destek eğitim hizmeti sunulacak. Kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim, iş dünyası, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşması da sağlanacak.

Ayrıca bu projeyle; yönetici, öğretmen ve öğrenci velilerinin desteklenmesi, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Söz konusu proje, Millî Eğitim Bakanlığınca en üst düzeyde desteklenerek ülkemizin ihtiyacı olan üreten toplum bilincini oluşturma ve gençlerimizi meslek sahibi yaparak hayata hazırlamada çok büyük destek sağlayacağı aşikârdır.

Hedef tüm mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bu kapsamda güçlendirilmesi olmalı diyoruz.

Projenin hayata geçirilmesinden dolayı Bakanımız Sayın Ziya Selçuk başta olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.

EK DERSLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ŞEFLERİN EK DERS ÜCRET MAĞDURİYETİ ÇÖZÜMLENDİ