in

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İÇİN ÖĞRENCİLER TEŞVİK EDİLMELİ

Mesleki ve teknik eğitime gelen öğrencilerin ulaşım,  iaşe, kırtasiye vb. giderlerinin karşılanmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılarak teşvik sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalı

Öğrencilerin Teşvik Edilmesi
Mesleki ve teknik eğitime gelen öğrencilerin ulaşım,  iaşe, kırtasiye vb. giderlerinin karşılanmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılarak teşvik sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalı,  (İŞKUR kurslarına katılanlara ödenen ücret gibi ödeme yapılması, öğle yemeği verilmesi, burs sağlanması, yüksek öğrenime geçişte kontenjan sağlanması vb.)

ENDÜSTRİ 4.0 VE MESLEKİ EĞİTİM

GELECEĞE YÖNELİK MESLEKLER BELİRLENMELİ