in

6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME İLE GETİRİLEN % 1 ‘ LİK BARAJA DANIŞTAY’ DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI


6. Dönem İçin İmzalanan Toplu Sözleşmenin 23. Maddesi İle Getirilen Yüzde 1′ lik Barajın Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İçin Danıştay’ a Dava Açtık.

Danıştay 12. Dairesi, 400 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesi verilebilmesi için getirilen %1 sınırlamasıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

6. dönem yılı toplu sözleşmesinde, toplu sözleşme ikramiyesi tutarının 2022 yılı başında 400 TL’ye yükseltilmesi kararı alınmış, ancak 400 TL’yi sadece hizmet kolunda en az yüzde 1 üyeye sahip sendikalara üye olan kamu personeline verilebilecekti. Yüzde 1 üyesi olmayan sendikalara üye kamu personeli ise bu ödemeyi alamayacaktı. Danıştay 12. Dairesi “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” şeklindeki ibarenin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verdi. Böylece bu ikramiyeden sendikaya üye olan herkes yararlanacak.

Dava sürecine büyük emek veren tüm sendikaların başkan, yönetim kurulu ve tüm üyelerinin çaba, çalışma ve girişimleri için teşekkürler.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞINDAN TALEPLERİMİZİN DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ÜYELERİMİZDEN GELEN TALEPLERİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA İLETTİK