in

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞINDAN TALEPLERİMİZİN DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanlığından çeşitli tarihlerde üyelerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda ilgili birimlere yazılı ya da görüşmeler ile ilettiğimiz taleplere ilişkin alınan cevaplar ile taleplerimizin durumuyla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

S.NO

TALEBİMİZ

İLGİLİ BİRİM/BİRİMLER

DURUMU

1

Kimya Teknolojileri Alanı bulunmayan kurumlara Kimya/Kimya Teknolojileri Alanı öğretmenlerinin müdür olarak görevlendirilmemesi

– Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

– Personel Genel Müdürlüğü

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 06.08.2021 tarih ve 29114915 sayılı yazıyla 81 İl Valiliğine Kimya Teknolojileri Alanı bulunmayan kurumlara Kimya/Kimya Teknolojileri Alanı öğretmenlerinin müdür olarak görevlendirilmemesi için talimatı verilmiştir.

2

Alan/Bölüm ve Atölye Laboratuvarı şefliklerinin “MEB Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği” kapsamında görevlendirmelerinin yapılması ve görevlendirmenin ilk kademe yöneticilik kapsamında değerlendirilmesi

– Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

– Personel Genel Müdürlüğü

Mevzuat düzenlemesi kapsamında çalışmalar sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

3

Okul Adlarının Değerlendirilmesi

– Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Mevzuat düzenlemesi kapsamında çalışmalar sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

4

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında hizmet sektörüne yönelik alanlarda görev yapan usta öğreticilerin kadroya alınması

– Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Mevzuat düzenlemesi kapsamında çalışmalar sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

5

Nakış, Moda Tasarım Teknolojileri ve El Sanatları Teknolojileri Alanı öğretmenlerin ilk atama kontenjanlarının artırılması isteği ve Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenecek kurslarda görevlendirilmelerinde öncelikli olması ve artı puan almaları

– Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

– Personel Genel Müdürlüğü

Cevap alındı.  “Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak öncelik sırası ve puan artırımı yapıldı.

6

Hasta ve Yaşlı Hizmetler Alanı öğretmenlerin sağlık alanında tanımlamalarının olmaması nedeniyle halen mevcut olan  “Sağlık Hizmetleri Alanı” adının  “Temel Sağlık Hizmetleri” olarak, alt dallarının ise “Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” nin birleştirilerek “Klinik Destek Elemanı” olarak bir dal oluşturulması ve alanın “Ebe Yardımcılığı” ve “Klinik Destek Elemanı” olarak iki daldan oluşması

– Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Cevap alındı. Kanun Düzenlemesi gerektiği,
bu kapsamda çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmektedir.

7

Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapanlara ödenen “ilave eğitim-öğretim tazminatı” nın oranını artırılması ve dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim gören bütün atölye, laboratuvar veya meslek dersi öğretmenlerine branş ayrımı yapılmaksızın aynı oranda verilmesi

– Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

– Personel Genel Müdürlüğü

Mevzuat düzenlemesi kapsamında çalışmalar sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

8

Mesleki Eğitim’de 1000 Okul Projesi tüm mesleki ve teknik okulları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır.

– Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Yaygınlaştırma ve iyileştirme çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

9

Atölye ve laboratuvarların standart donanım listelerindeki araç-gereçler mümkün olduğunca kısa sürede karşılanması

– Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Okullar tarafından talep edilen ödeneklerin imkânlar ölçüsünde karşılandığı ifade edilmiştir.

10

Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında atölye ve laboratuvar öğretmelerinin de mesleki eğitime yönelik kurslar açabilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması

– Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Mevzuat düzenlemesi kapsamında çalışmalar sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

“TELAFİDE BEN DE VARIM” PROGRAMI KAPSAMINDA GÖREV ALACAK YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİ

6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME İLE GETİRİLEN % 1 ‘ LİK BARAJA DANIŞTAY’ DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI